Dzwony-Zegary

Historia

Zarys historyczny budowy zegarów wieżowych w rodzinie Łaniów


Inicjatywę zbudowania zegara wieżowego podjął Franciszek Łania pół wieku temu, kiedy to rozpoczęto budowę nowego kościoła w jego rodzinnej parafii Świętoniowa koło Przeworska. Twórca postanowił wykonać osobiście cały mechanizm zegarowy w swoim warsztacie ślusarskim (zdjęcie nr 1) jako dar dla nowo powstającej świątyni. Nie miał w tym względzie specjalnego wykształcenia ani przygotowania teoretycznego był bowiem samoukiem. Znał mechanizmy zegarowe gdyż naprawiał stare, czasem bardzo stare zegary różnych typów, wymagające dorabiania zużytych lub zniszczonych części. Podziękowanie za wykonany pierwszy zegar wieżowy udokumentowany został w kronice parafialnej przez ówczesnego proboszcza z dnia 22 X 1967.

Ze względu na brak specjalistycznych maszyn, twórca wykonał większość elementów ręcznie z zegarmistrzowską precyzją w sposób trwały, bo zegar pracuje po dziś dzień bez żadnych napraw i awarii. 

W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania
W. ЕЃania