Zegary wieżowe

Wykonanie i montaż kompletnych zegarów wieżowych

Proponujemy całkowitą konstrukcję nowoczesnych zegarów wieżowych począwszy od wykonania lub renowacji tarcz zegarowych, wykonania nowych mechanizmów i elektroniki sterującej. Konstrukcja sterownika oparta o mikroprocesor sterujący pracą zegara umożliwia jego automatyczną i bezobsługową pracę. Jako wzorzec używany jest sygnał DCF lub GPS co wymusza jego dokładną pracę. Sterownik realizuje również funkcje automatycznej zmiany czasu letni-zimowy, wydzwaniania godzin i kwadransów, auto ustawiania zegara,odgrywania kurantów i różnych brzmień dzwonów kościelnych.

Zegary takie posiadają mechanizm poruszający wskazówki od jednej do czterech tarcz godzinowych, wybijających godziny w sposób tradycyjny. Całość mechanizmu wskazującego czas i wydzwanianie godzin sterowany jest mikroprocesorem. Zegar taki może również posiadać kuranty. Tarcze zegarowe mogą być stalowe (z zabezpieczeniem antykorozyjnym), nierdzewne lub szklane, podświetlane od wewnątrz. Wskazówki jak również cyfry (rzymskie lub arabskie) wykonywane są ze stali nierdzewnej lub materiałów kolorowych zabezpieczonych antykorozyjnie lakierem lub metodą galwaniczną.


Zastąpienie starych mechanizmów zegarowych, których remont nie jest już opłacalny – nowymi

W takiej sytuacji stary mechanizm pozostaje nienaruszony jako zabytek, natomiast dobudowuje się nad nim nowy mechanizm zegarowy sterowany mikroprocesorem. Ze starych istniejących zegarów (jeżeli są w dobrym stanie) wykorzystuje się jedynie tarcze godzinowe z przekładnią zębatą 1:12 oraz zestaw kół stożkowych rozdzielających napęd na poszczególne tarcze godzinowe. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów w/w prac.


Zarys historyczny budowy zegarów wieżowych w rodzinie Łaniów

Inicjatywę zbudowania zegara wieżowego podjął Franciszek Łania pół wieku temu, kiedy to rozpoczęto budowę nowego kościoła w jego rodzinnej parafii Świętoniowa koło Przeworska. Twórca postanowił wykonać osobiście cały mechanizm zegarowy w swoim warsztacie ślusarskim (zdjęcie nr 1) jako dar dla nowo powstającej świątyni. Nie miał w tym względzie specjalnego wykształcenia ani przygotowania teoretycznego był bowiem samoukiem. Znał mechanizmy zegarowe gdyż naprawiał stare, czasem bardzo stare zegary różnych typów, wymagające dorabiania zużytych lub zniszczonych części. Podziękowanie za wykonany pierwszy zegar wieżowy udokumentowany został w kronice parafialnej przez ówczesnego proboszcza z dnia 22 X 1967.

historia - zegary
Ze względu na brak specjalistycznych maszyn, twórca wykonał większość elementów ręcznie z zegarmistrzowską precyzją w sposób trwały, bo zegar pracuje po dziś dzień bez żadnych napraw i awarii.

Zegar został tak zbudowany, że spełnia kilka funkcji – (zdjęcie nr 2):

  • wskazuje czas na czterech tarczach godzinowych – (zdjęcie nr 3),
  • wydzwania godziny pełne i pół godziny,
  • dzwoni na „Anioł Pański” zgodnie z starą tradycją 3 razy dziennie o wschodzie słońca, w południe i o zachodzie słońca.

Cały zegar składa się z trzech oddzielnych mechanizmów współpracujących z sobą, a napędzanych trzema dużymi ciężarkami. Mechanizm dzwonienia na „Anioł Pański” posiada specjalny układ mechaniczny pokazany w częściach na zdjęciu (zdjęcie nr 4) przestawiający codziennie czas dzwonienia t.j. o wschodzie i o zachodzie słońca. Ciężarki napędowe podciągane są przez obsługę kościelną tylko raz w tygodniu. Tak więc zegar posiada specjalną budowę i niespotykaną u innych zegarów konstrukcję mechanizmów.

Tradycję rodzinną wykonywania i naprawiania zegarów podtrzymywali jego synowie, a obecnie jego wnuk Waldemar buduje zegary wieżowe na miarę współczesnych czasów t.j. napędzane elektrycznie a sterowane elektronicznie.

Comments are closed.