Usługi

Zakład Elektromechaniczny Waldemara Łani oferuje usługi w zakresie:

  1. Walory napędów dzwonów silnikami liniowymi.
  2. Projektowania i montażu dzwonnic zwykłych lub amortyzowanych montowanych na wieżach lub dachach w kościołów.
  3. Projektowania i montażu mechanizmów napędowych zasłaniania obrazów i cennych ikon w ołtarzach.
  4. Wykonania i montażu kompletnych zegarów wieżowych.
  5. Zastąpienia starych mechanizmów zegarowych (których remont jest już nie opłacalny) nowymi opisanymi w punkcie 4.
  6. Renowacja już istniejących dzwonów w celu przywrócenia im należytego wyglądu.
  7. Carillony.
  8. Kuranty i dzwony elektroniczne.
  9. Automatyczne zamykanie okien i żaluzji wieżowych.

Na wyżej wymienione prace udziela się wieloletniej gwarancji i zapewnia się serwis pogwarancyjny.

Comments are closed.