Projekty dzwonnic

Projektowanie i montaż dzwonnic zwykłych lub amortyzowanych na wieżach lub dachach kościołów.

Konstrukcje takie projektowane są tak aby aby drgania mechaniczne od bicia dzwonów nie przenosiły się na ściany lub stropy na których stoi dzwonnica. Często stosuje się podwójne a nawet potrójne zabezpieczenia przeciwdrganiowe z zastosowaniem specjalnych materiałów pochłaniających. Elementy stalowe są piaskowane i malowane kilkoma warstwami emalii antykorozyjnej lub też mogą być cynkowane. Wszystkie te konstrukcje spełniają normy bezpieczeństwa i udziela się na nie wieloletniej gwarancji eksploatacyjnej.

Comments are closed.