Napędy dzwonów

Napędy dzwonów dotychczas były budowane w oparciu o silnik obrotowy i zespół kół pasowych klinowych, łańcuchowych, zębatych, układów korbowych. W późniejszych latach zastąpiono je nowoczesnymi układami napędu dzwonu silnikami liniowymi które posiadają następujące cechy:

 • dzwon napędzany silnikiem liniowym steruje się sam z taką częstotliwością na którą mu pozwala jego ciężar i budowa zawieszenia co umożliwia prawidłowe równomierne bicie serca dzwonu;
 • przedłużone jest “życie” dzwonu przez dokładne ustawienie kąta wychylenia, a tym samym siły uderzenia serca;
 • siła wyindukowana poprzez pole magnetyczne działa w sposób bardzo łagodny, nie powoduje targnięć, gwałtownych przyspieszeń;
 • nie posiada żadnych układów korbowych, kół, pasów, łańcuchów psujących wygląd architektoniczny dzwonnicy;
 • nie ma trwałego połączenia między napędem, a dzwonem co w przypadkach braku zasilania umożliwia ręczne dzwonienie czego nie posiadają inne rozwiązania;
 • jest bardzo oszczędny pod względem pobieranej mocy, nie powoduje gwałtownych jej zmian przy rozruchu i hamowaniu, iskrzeń i zakłóceń radioelektrycznych przy zastosowaniu układów tyrystorowych;
 • spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, może pracować blisko elementów łatwopalnych (np. sucha drewniana konstrukcja dzwonnicy) gdyż obudowa silnika zalana jest niepalną żywica epoksydową, a wewnątrz znajduje się czujnik termiczny automatycznie wyłączający silnik przy nadmiernym nagrzaniu;
 • elementy napędu nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji;

Wszystko to powoduje, że takie rozwiązanie jest bardzo nowoczesne, bezawaryjne i stanowi alternatywę dla dawniej stosowanych rozwiązań.


Napędy dzwonów silnikami liniowymi.

 • wykonywanie i montaż napędów dzwonów o wadze kilku kilogramów do kilku ton
 • napędy wykonywane są na istniejących zawieszeniach, prostych i łamanych bez konieczności ich przeróbki
 • do napędów sterowanych ręcznie zastosowane może być również sterowanie automatyczne przy pomocy programatora cyfrowego, który umożliwia zaprogramowanie dzwonienia na jedną dobę, jeden tydzień czy też na cały miesiąc lub rok. Programator w sposób automatyczny dzwonienie z czasu letniego na zimowy
 • jeżeli istnieje taka potrzeba to oprócz sterowania ręcznego i automatycznego może być zastosowane zdalne sterowanie radiowe przy pomocy pilota
 • układ napędowy z silnikiem liniowym posiada automatyczne hamowanie przeciw-prądowe
 • zniszczone i stare zawieszenia lub serca dzwonów Zakład regeneruje, zachowując ich walory zabytkowe
 • niektóre prace przy instalacji napędów (instalacja elektryczna, przeprowadzenie kabli, wzmacnianie konstrukcji itp.) mogą być wykonywane przez parafian pod nadzorem kierownika Zakładu co zmniejsza koszty całości prac
 • kierownik Zakładu udziela bezpłatnych wszelakich porad technicznych związanych z napędami dzwonów, budowaniem nowych lub naprawą starych dzwonnic
 • w pewnych okolicznościach kiedy dzwony zabytkowe z zawieszeniem drewnianym wymagają wbudowania napędów wykonujemy dodatkowa konstrukcję zawieszenia, pozostawiając zabytkowe drewniane zawieszenie nienaruszone

Wykonujemy również napędy do dzwonów o nietypowym zawieszeniu.


Zarys historyczny napędów dzwonów.

Spiżowe dzwony kościelne bija już ponad 1000 lat, napędzane jak dotąd w wielu kościołach siłą ludzkich mięśni. Kiedy nadeszła era prądu elektrycznego zaczęto w różny sposób napędzać dzwony silnikiem elektrycznym. Powstało wiele różnych mechanizmów, które ruch obrotowy silnika elektrycznego zamieniały na ruch wahadłowy dzwonu. Każdy z dotychczas stosowanych mechanizmów ograniczał w mniejszym lub większym stopniu swobodny ruch dzwonu. Bardzo często przerabiano zawieszenie dzwonu, odcinano serce, zakładano dodatkowe ciężarki i.t.p. przeróbki. Te wszystkie niedomagania i utrudnienia eliminuje silnik liniowy, którego wędrujące pole magnetyczne ciągnie za pośrednictwem bieżni dzwon w jedną i w druga stronę. Kierunkiem działania siły i jej częstotliwości steruje sam dzwon, poprzez mechanizm sterujący (sterownik). Taki pierwszy napęd wykonał mój ojciec z bratem w 1975r. W swej rodzinnej parafii Świętoniowa koło Przeworska, a potem w wielu innych kościołach. Na potwierdzenie tego chcę przedstawić wpis do kroniki z tamtego okresu.

historia -napedy

Silniki liniowe to bardzo stary wynalazek. Ich produkcję na skalę przemysłową rozpoczęto w Polsce w latach powojennych głównie dla potrzeb przemysłu górniczego. Od paru lat niektóre elementy sterujące silnikiem (styczniki, przekaźniki) zostały z powodzeniem zastąpione układami elektronicznymi z zastosowaniem tranzystorów. Zwiększyło to znacznie trwałość tych elementów oraz zlikwidowało zakłócenia radiowo-telewizyjne.

Comments are closed.